Onsdag d. 18. september åbnede næstformand i regionsrådet Bente Lauridsen konferencen om unge med matematikvanskeligheder på Hjørring Gymnasium og HF-kursus. Herefter holdt lektor i neuromatematik Lisser Ejersbo oplæg for de 110 fremmødte matematiklærere om de kognitive processer, der er involveret i matematisk tænkning og arbejde. Konferencedeltagerne havde dernæst mulighed for at deltage i forskellige workshops. Dagen sluttedes af med en paneldiskussion. Konferencedeltagerne havde rig mulighed for at stille spørgsmål til panelet, og der var stor spørgelyst.

Konferencen afholdtes som en del af det regionale udviklingsprojekt ”Unge med matematikvanskeligheder – dyskalkuli”.

Se program og præsentation fra konferencen.

Læs desuden omtale i Nordjyske stiftstidende