Lektor Otto Houmann Jensen, som er chefkonsulent for dyskalkuliprojektet, er sidst i august i Norge for at holde kursus for norske matematiklærere fra gymnasierne i Telemarken.
Ligesom i Danmark sættes der også i Norge fokus på matematik, matematikvanskeligheder og den studieforberedende overgang mellem uddannelserne.

Dyskalkuliprojektet, som er regionsstøttet,  er inde i en ny fase, hvor kredsen af partnerskoler er udvidet til at inkludere flere skoleformer, og et stort testmaterialet fra elevscreeningerne danner basis for videre forskning i feltet vedrørende dyskaluli og matematikvanskeligheder.
Det er netop de praksisorienterede elementer i dyskalkuliprojektet, der skaber den store interesse uden for vores egen region, da det er netop på det felt, der har manglet erfaring.