Arkiv med februar 2012

Status 15. august 2011

Vi har i den forløbne tid lavet tests, hvorefter de er blevet ændret og ændret i takt med de erfaringer, vi har gjort. Vi ser, at vi har elever, der a)  Ikke kan skrive tal med 6 cifre. b)  Har problemer med det analoge ur. De kan ikke klokken. c)  Kan ikke aflæse en graf. [...]

Status 1. december 2010

Siden sidst er vi blevet færdig med kort og lang test i efterhånden både version 3 og 4. Testene bliver testet på Fr.havn Gymnasium, Bangsbostrand Skole, EUC Nord her i Hjørring samt på Roskilde Gymnasium. Vores projekt er kommet ind i den fase, hvor vi arbejder med programmer til at afhjælpe elever med talblindhed og [...]

Status 1. marts 2010

Efter at have gennemført Bjørn Adlers korte Screeninger i efteråret for alle gymnasiets 1.g og 1.HF elever arbejder 3 grupper nu på at lave egne produkter. Det drejer sig om en kortvarig ca. 5 minutters screening til vore 1. g og 1. HF klasser. Dernæst drejer det sig om en længerevarende screening face to face [...]

Status 1. oktober 2009

I takt med det øgede antal elever til Hjørring Gymnasium og HF-kursus har jeg bemærket manglende evner ud i matematikken blandt en voksende gruppe elever, vi kalder det talblindhed. For at gøre noget ved dette problem har Hjørring Gymnasium ansøgt og fået bevilget knap kr. 400.000 fra region Nordjylland. Vi ønsker at bruge disse midler [...]