Vi har i den forløbne tid lavet tests, hvorefter de er blevet ændret og ændret i takt med de erfaringer, vi har gjort.
Vi ser, at vi har elever, der

a)  Ikke kan skrive tal med 6 cifre.
b)  Har problemer med det analoge ur. De kan ikke klokken.
c)  Kan ikke aflæse en graf.
d)  Kan ikke gå ind i tabeller eller køreplaner.
e)  Har problemer med simple logikopgaver.
f)  Kan ikke huske telefonnumre.
g)  Kan ikke finde kr. 37,50 i deres pung.
h)  Mange elever tæller stadig på fingrene.
i)  3 divideret med 6 giver 2 hver anden gang.

Disse elever har hørt at de er dumme mange gange og har opgivet matematikken.

At vi kan give dem en ”diagnose” og hjælpe dem, øger i den grad deres selvværd, således at de ikke dropper ud.
Vores arbejde har i den forløbne periode gået fra at forbedre vores screeninger/tests til at prøve at hjælpe eleverne med Dyskalkuli.
Vi har arbejdet ud fra devisen ikke mere af det samme, dvs. ikke flere træningsopgaver. Vi har derimod forsøgt, at finde Computerløsninger via leg for at finde metoder til at hjælpe.

Her har Brain Challenge foreløbelig været en stor hjælp for eleverne, når de overholder spillereglerne. Mindst 20 minutter hver dag.