Velkommen til ”Projekt Unge med matematikvanskeligheder – Dyskalkuli”!

Projektet om dyskalkuli, der gennemførtes i perioden 2013-2016 med støtte fra Region Nordjylland, er nu afsluttet. Denne hjemmeside opdateres derfor ikke længere.

Slutrapporten fra projektet kan hentes i PDF-format her

Det opfølgende projekt ”Unge matematiksvage” har fokus på at forklare årsagssammenhænge til matematikvanskeligheder. Dette projekt, som også har opnået medfinansiering fra Region Nordjylland, gennemføres i perioden 2016-2018. Nærmere oplysninger om det igangværende projekt kan findes på www.matematikvanskeligheder.org. Kontaktperson i dette projekt er projektleder Walther Rahbek: wrm@ah.dk