Efter at have gennemført Bjørn Adlers korte Screeninger i efteråret for alle gymnasiets 1.g og 1.HF elever arbejder 3 grupper nu på at lave egne produkter.

Det drejer sig om en kortvarig ca. 5 minutters screening til vore 1. g og 1. HF klasser.

Dernæst drejer det sig om en længerevarende screening face to face med enkeltelever, som vi via den første screening mener kunne have problemer, som vi vil forsøge at afhjælpe.

Slutteligen arbejder den sidste gruppe med et  PowerPoint foredrag af ca. 1 times varighed.

Disse 3 delprojekter forventes at være færdige medio 2010.

Otto Dan Houmann Jensen