I takt med det øgede antal elever til Hjørring Gymnasium og HF-kursus har jeg bemærket manglende evner ud i matematikken blandt en voksende gruppe elever, vi kalder det talblindhed.

For at gøre noget ved dette problem har Hjørring Gymnasium ansøgt og fået bevilget knap kr. 400.000 fra region Nordjylland.

Vi ønsker at bruge disse midler til at udvikle først en kort screening blandt alle vores elever, som skal efterfølges af en længere analyse af de elever, der viser tegn på matematikproblemer.

Dette skal så følges op med tiltag, svarende til de tiltag man foretager overfor ordblindhed blandt vores elever.

Udviklingsarbejdet, der foretages i et samarbejde med Fr.havn Gymnasium samt 10. Klassecentrene i Hjørring og Fr.havn, starter med et introkursus onsdag den 7. oktober kl. 12.30 på Hjørring Gymnasium, hvor Henrik Skovhus fra Taleinstituttet i Ålborg kommer og fortæller om de mange forskellige talblindhedsproblemer, som vore elever kan have.

Efter dette introkursus starter udviklingsarbejdet.

Otto Dan Houmann Jensen