Onsdag d. 15. maj blev der holdt ildsjælekonference i projektet om talblindhed

Partnerskolernes repræsentanter var samlet for at diskutere det videre forløb i projektet, som er blevet forlænget ved regionens velvillige støtte.

Der blev holdt oplæg om test, som anvendes og man diskuterede definitionen af de forskellige niveauer af matematikvanskeligheder, herunder dyskalkuli.

Der er netop også udgivet en meget fin lille brochure med kort information om talblindhed. Brochuren er del af informationsmaterialet i projektets udviklingsarbejde.