Arkiv med Dyskalkuli.org

Status 15. august 2011

Vi har i den forløbne tid lavet tests, hvorefter de er blevet ændret og ændret i takt med de erfaringer, vi har gjort.
Vi ser, at vi har elever, der

a)  Ikke kan skrive tal med 6 cifre.
b)  Har problemer med det analoge ur. De kan ikke klokken.
c)  Kan ikke aflæse en graf.
d)  Kan ikke gå ind i tabeller eller køreplaner.
e)  Har problemer med simple logikopgaver.
f)  Kan ikke huske telefonnumre.
g)  Kan ikke finde kr. 37,50 i deres pung.
h)  Mange elever tæller stadig på fingrene.
i)  3 divideret med 6 giver 2 hver anden gang.

Disse elever har hørt at de er dumme mange gange og har opgivet matematikken.

At vi kan give dem en ”diagnose” og hjælpe dem, øger i den grad deres selvværd, således at de ikke dropper ud.
Vores arbejde har i den forløbne periode gået fra at forbedre vores screeninger/tests til at prøve at hjælpe eleverne med Dyskalkuli.
Vi har arbejdet ud fra devisen ikke mere af det samme, dvs. ikke flere træningsopgaver. Vi har derimod forsøgt, at finde Computerløsninger via leg for at finde metoder til at hjælpe.

Her har Brain Challenge foreløbelig været en stor hjælp for eleverne, når de overholder spillereglerne. Mindst 20 minutter hver dag.

Status 1. december 2010

Siden sidst er vi blevet færdig med kort og lang test i efterhånden både version 3 og 4.

Testene bliver testet på Fr.havn Gymnasium, Bangsbostrand Skole, EUC Nord her i Hjørring samt på Roskilde Gymnasium.

Vores projekt er kommet ind i den fase, hvor vi arbejder med programmer til at afhjælpe elever med talblindhed og vi prøver forskellige muligheder.

På en regional konference i Ålborg fra den 30/11 til den 1/12-2010 er vi blevet indbudt til at fortælle om vort projekt.

Her pr. 1/12 – 2010 arbejder følgende lærere på Hjørring Gymnasium på projektet: Trine M. Hylle, Hans Micheelsen, Søren Peter Petersen samt Otto Dan Houmann Jensen som tovholder.

Status 1. marts 2010

Efter at have gennemført Bjørn Adlers korte Screeninger i efteråret for alle gymnasiets 1.g og 1.HF elever arbejder 3 grupper nu på at lave egne produkter.

Det drejer sig om en kortvarig ca. 5 minutters screening til vore 1. g og 1. HF klasser.

Dernæst drejer det sig om en længerevarende screening face to face med enkeltelever, som vi via den første screening mener kunne have problemer, som vi vil forsøge at afhjælpe.

Slutteligen arbejder den sidste gruppe med et  PowerPoint foredrag af ca. 1 times varighed.

Disse 3 delprojekter forventes at være færdige medio 2010.

Otto Dan Houmann Jensen

Status 1. oktober 2009

I takt med det øgede antal elever til Hjørring Gymnasium og HF-kursus har jeg bemærket manglende evner ud i matematikken blandt en voksende gruppe elever, vi kalder det talblindhed.

For at gøre noget ved dette problem har Hjørring Gymnasium ansøgt og fået bevilget knap kr. 400.000 fra region Nordjylland.

Vi ønsker at bruge disse midler til at udvikle først en kort screening blandt alle vores elever, som skal efterfølges af en længere analyse af de elever, der viser tegn på matematikproblemer.

Dette skal så følges op med tiltag, svarende til de tiltag man foretager overfor ordblindhed blandt vores elever.

Udviklingsarbejdet, der foretages i et samarbejde med Fr.havn Gymnasium samt 10. Klassecentrene i Hjørring og Fr.havn, starter med et introkursus onsdag den 7. oktober kl. 12.30 på Hjørring Gymnasium, hvor Henrik Skovhus fra Taleinstituttet i Ålborg kommer og fortæller om de mange forskellige talblindhedsproblemer, som vore elever kan have.

Efter dette introkursus starter udviklingsarbejdet.

Otto Dan Houmann Jensen